Tanssi on monipuolinen taidemuoto

Uusimmat tanssiesitykset

Tanssi on luultavimmin kuulunut tavalla tai toisella ihmisen elämään kautta ihmiskunnan historian. Tanssin merkitys kuitenkin on vaihdellut paljon. Ihmisen kehityshistorian alkuaikoina tanssiin liittyi vahvasti rituaalisia piirteitä. Tanssilla varmistettiin hyvä sato, metsästysonni tai parannettiin sairauksia. Samoin tanssi kuului erilaisiin juhliin ja siirtymäriitteihin, kuten esimerkiksi aikuistumiseen. Myöhemmin tanssiin tuli mukaan puhtaasti viihteellinen puoli. Samalla tanssiin kehittyi erilaisia tyylejä ja lajeja. Varhaisimmat tanssimuodot olivat erilaisia ryhmä-, piiri- ja ketjutansseja, joissa ihmiset tanssivat yhdessä. Paritanssit syrjäyttivät kuitenkin vähitellen erilaiset ryhmätanssit, ja Euroopassa tästä tanssimuodosta tuli suosituin 1900-luvulle tultaessa. Nyt tanssi on myös vahvasti taidemuoto ja tapa ilmaista itseään. Samoin tanssi on monelle yhä enemmän tapa ylläpitää fyysistä kuntoa.

Tanssiteatteri yhdistää tanssin ja teatterin ilmaisut

Yksi tanssin moninaisista ilmenemismuodoista on tanssiteatteri, jossa yhdistyy tanssin liike ja teatterin kerronnallisuus. Eurooppalaisen tanssiteatterin katsotaan syntyneen virallisesti Saksassa 1900-luvun alussa. Tätä nykyä tanssiteatteria tehdään ympäri maailmaa eri asioita painottaen. Jotkut tanssiteatterit painottavat tanssin liikekieltä ja toiset puolestaan teatteriin perinteisesti kuuluvaa kerrontaa. Yleisesti ottaen tanssiteatteri on tänä päivänä monipuolinen kulttuurin laji, jossa yhdistyvät eri tanssilajien ja teatteriin kuuluvien elementtien ohella akrobatia ja sirkustaiteen tyylikeinot. Suomalaisia tanssiteatterin ystäviä ovat jo vuodesta 1989 alkaen ilahduttaneet tanssiteatteri ERIn upeat esitykset. Tanssiteatteri ERin on luonut mainetta kotimaassa ja ulkomailla upeilla ja omaperäisillä tanssiesityksillään. Muun muassa ERInin syksyn suurmenestys HITtoCaBBAret nähdään Tukholman Kulturhusetissa keväällä 2017. Kevään uutuusteos on puolestaan Sata lasissa – rakkauden viiltoja.

Tanssi lisää hyvinvointia

Tanssi ei ole pelkästään keino ilmaista itseään tai tuottaa visuaalista mielihyvää katsojalle. Tänä päivänä tanssi tunnetaan pitkälti myös tapana ylläpitää ja kehittää fyysistä kuntoa. Tanssi onkin monipuolisuutensa vuoksi tehokas liikuntamuoto. Tanssi edistää kehonhallintaa ja tasapainoa sekä lisää liikkuvuutta ja lihasvoimaa. Tanssi sopii liikuntamuodoksi kaikenikäisille harrastajille. Jo pieni vauva voi ottaa tanssillisia ensiaskeleitaan vanhempiensa sylissä ja toisaalta tanssia voi vielä vanhainkodissakin. Tanssi edistää myös henkistä hyvinvointia. Musiikki, rytmi ja tanssiin liittyvä yhteisöllisyys kohottavat mielialaa. Tanssiessa oma keho koetaan usein myös positiivisesti, eikä tanssin pyörteissä mietitä vaikkapa liikakiloja. Ei siis ihme, että myös erilaiset tanssiin perustuvat ryhmäliikuntatunnit ovat tulleet osaksi liikuntakeskusten palveluvalikoimia.

 

Leave a Reply

bookshelf