Nykytanssi Suomessa

Uutta muotoa tanssille, eli perinteiselle baletille, etsinyt liike sai alkunsa 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa, josta se saapui Suomeen. Liike syntyi vastalauseena klassisen baletin tiukalla muotokielelle ja estetiikalle sekä pinnallisille, sadunomaisille tarinoille prinsseineen ja taruolentoineen. Noihin aikoihin myös muussa taiteessa oli nousussa perinteet kyseenalaistava, ns. modernistinen suuntaus.

Ei vain hentoa ja kaunista

Klassisessa baletissa pyritään painottomuuden illuusioon, kun taas nykytanssissa on sallittua tehdä painovoima näkyväksi ja jopa kömpelöt ja rumat liikkeet voivat kuulua ilmaisuun. Tanssijan ei tarvitse olla langanlaiha nälkiintynyt ballerina, vaan nykytanssissa ilmaisu lähtee sisältäpäin, tanssijan omasta tunnemaailmasta ja itseilmaisusta. Kun klassinen baletti perustuu perinteistä kiinni pitämiseen, sukupolvi toisensa jälkeen, haluavat nykytanssijat sanoutua irti opettajiensa estetiikasta ja luoda oman muotokielensä ja tanssifilosofiansa.

1900-luvun Euroopassa tämä uusi tanssi, jota nimitettiin vapaaksi tanssiksi tai moderniksi tanssiksi, koki suuren nousun. Saksasta se tuli Suomeen, jossa mm. Maggie Gripenberg otti sen omakseen ja teki merkittävän uran tanssijana ja opettajana. Kuitenkin 1970-luvulle saakka nykytanssia pidettiin amatöörimäisenä, klassisen baletin ollessa se ainoa oikea tanssin muoto. Nykytanssijat keskittyivätkin leipätyönään lähinnä opettamiseen.

 

Tanssista ammatti

Tämä muuttui kuitenkin 1970-luvulla, kun Suomeen perustettiin ensimmäiset ammattimaiset nykytanssiryhmät. Näistä Dancer making dust trail that looks like wingsmerkittävin lienee Raatikko, joka kiertää Suomea yhä esityksillään, joissa yhdistyvät, tanssi, sirkus, teatteri ja musiikki. Ryhmällä on paljon myös lapsille suunnattuja esityksiä.

Nykytanssin alkuaikoina sen lähtökohtana oli löytää terveempi ja luonnollisempi tapa liikkua kuin mitä klassinen baletti tarjosi. Luonnollinen ilmaisu on tänäkin päivänä pääosassa, ja kun alkuaikoina paljain jaloin tanssiminen riitti aiheuttamaan skandaalin, voi nykypäivänä tanssia ilman sen suurempaa kohua avojaloin tai vaikkapa kengät jalassa, jos se tuntuu oikealta oman ilmaisun suhteen.

Jorma Uotinen

1980-luvulla suomalaisen nykytanssin uranuurtaja Jorma Uotinen loi merkittäviä tanssiteoksia ja toi myös oppiäitinsä, Carolyn Carsonin vierailemaan Suomeen useasti. 1990-luvulla koki suomalainen nykytanssi valtavan nousun, kun Teatterikouluun perustettiin tanssitaiteen laitos. Tämä tarkoitti nykytanssin korkeakoulutuksen alkamista ja sen katsottiin taas merkitsevän nykytanssin hyväksymistä ’oikeaksi’ tanssin lajiksi baletin rinnalle. Nykytanssin koreografit alkoivat kokeilla eri taiteen lajien, kuten uuden median ja videon yhdistämistä tanssiin.

Tänä päivänä nykytanssi saa vaikutteita myös muista liikunnan lajeista, kuten itämaisista kamppailulajeista. Niihin perustuva kontakti-improvisaatio perustuu improvisaatioon ja täydelliseen luottamukseen ja tasa-arvoon improvisoijien välillä. Sitä ei alun perin tarkoitettu esiintymislavoille, mutta Suomessa esimerkiksi Uuden Tanssin Keskus Zodiak on käyttänyt sitä esityksissään.

Leave a Reply

bookshelf